Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARL:2015:1931
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 200.116.786-01

Inhoudsindicatie:

Verbouw monumentaal pand. Wie is aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van de gewijzigde uitvoering van de constructie van de eerste verdiepingsvloer, de architect / directievoerder, de constructeur of de aannemer? Bewijsopdracht aan de opdrachtgever dat de constructeur heeft ingestemd met de gewijzigde uitvoering. Bespreking van de verschillende getuigenverklaringen. Verklaring partijgetuige wordt niet voldoende ondersteund door aanvullend bewijs. Op grond van de verklaringen van de andere getuigen kan niet worden geoordeeld dat de constructeur toestemming heeft gegeven. Evenmin kunnen diverse naderhand in het geding gebrachte producties tot die conclusie leiden. Opdrachtgever is niet in het bewijs geslaagd. Geen redenen om terug te komen op een in het tussenarrest gegeven bindende eindbeslissing. De constructeur is niet tekort geschoten in de nakoming van de aan hem verstrekte opdracht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug