Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBNHO:2014:13082
Rechtbank Noord-Holland, C/15/209563 / HA ZA 13-646

Inhoudsindicatie:

Gedaagde verleende rechtsbijstand aan cliënt en was bekend met tussen eiser en die cliënt gesloten geheimhoudingsovereenkomst betreffende mediationprocedure. Desalniettemin heeft gedaagde gespreksverslagen overgelegd in een procedure voor het gerechtshof Amsterdam. Hiermee is in beginsel in strijd gehandeld met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. In de gegeven omstandigheden was het belang van cliënt van gedaagde om hof kennis te laten nemen van de verslagen echter dusdanig zwaarwegend dat het overleggen van die verslagen niet onrechtmatig was.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug